Gratis ontwikkeladvies voor iedereen vanaf 18 jaar (incl. zzpers en ondernemers)

Wow! wat een inspirerende mogelijkheid biedt de Nederlands overheid aan werkend en werkzoekend Nederland! Een gratis ontwikkeladvies voor heroriëntatie op de arbeidsmarkt vanaf 1 december 2020 voor 50.000 mensen. Zorg dat je er snel bij bent. Het ontwikkeladvies in augustus (22.000 trajecten) was binnen een maand vol.

Wil je op een inspirerende en praktische manier werken aan je toekomst? Ben je behoorlijk ‘geraakt’ door de coronacrisis? Of weet je niet welke passende richtingen toekomstperspectief bieden? Heb je behoefte om je te bezinnen op je huidige werk of onderneming?  Maak dan (gratis) gebruik van het ontwikkeladvies Nederland leert door.

Wat levert een ontwikkeladvies je op?

  • Inzicht in toekomstperspectief van het huidige werk
  • Persoonsprofiel met kwaliteiten, inspiratiebronnen, waarden en vaardigheden
  • Toevoegde waarde: ontwikkelen van een authentieke persoonlijke missie
  • Toekomstige loopbaanmogelijkheden | keuzes maken die ertoe doen

Hoe werkt het?

Het traject bestaat uit 3 sessies van 1,5 uur. Tijdens het traject krijg je een arbeidsmarktscan. Verder krijg je tussen de sessies huiswerk mee rondom jouw persoonlijke vragen en de bovenstaande onderwerpen. Daarnaast mag je deelnemen aan de maandelijkse inspiratiesessie (uitwisseling met anderen over werk, zingeving, intervisie). De trajecten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde loopbaanadviseurs die geregistreerd zijn bij het Noloc en of het CMI. Tini van de Wetering is Register Loopbaanadviseur bij het CMI en het Noloc.

Kosten

Aan ieder ontwikkeladvies is een subsidiebedrag van € 700,- gekoppeld. De aanvraag van de subsidie en de betaling ervan loopt via Shofukan Coaching.

Aanmelden:

Heb je interesse? Wacht niet te lang en meld je hier aan.