Heeft u een zieke medewerker die zijn werk niet of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren? Is er binnen de organisatie geen ander werk voor hem of haar? Wordt het wellicht tijd op een goede manier afscheid van elkaar te nemen? Reïntegratie 2e spoor met wandelcoaching en e-coaching biedt u  en uw medewerker een inspirerend en passend vervolg richting ander werk.

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter heeft u de plicht om vanuit goed werkgeverschap op een voor beide partijen zinvolle wijze uit elkaar te gaan.  Tussen de 80% tot 95% van onze klanten vindt tussen 6 en 9 maanden nieuw werk. Het gaat in het traject om het signaleren van patronen zodat je allereerst om kunt gaan met verlies (werk en collega’s). Daarna komen kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt in beeld, die je gaat verkennen. Vervolgens zet je nieuwe stappen, maak je keuzes en koppel je  dromen aan realiteit. Kijk hier hoe Arthur  en Anja deze nieuwe stap hebben gezet.

 Re-integratietraject 2e spoor met wandelcoaching en e-coaching

Belangrijk is om tijdens het 2e spoor-traject een ritme op te bouwen, waarbij we kijken naar je energie en vitaliteit. Je komt daarbij ook je knelpunten tegen. Dan stel je jezelf een aantal vragen:

  • Wie ben ik nou eigenlijk?
  • Welke kwaliteiten heb ik?
  • Wat zou ik echt willen?
  • In welke branche of sector zou ik willen werken?

Hoe kan ik mijn ervaringen (mijn ‘gedoe’) meenemen en omzetten in iets positiefs?

Het creëren van een helder zelfbeeld is daarbij hoofdzaak door videocoaching en individuele wandelsessies. Om daarna de ideale en realistische baan vast te stellen. Omdat toewerken naar  een concreet zoekprofiel je perspectief biedt. Daarna ga je doelen evalueren en opnieuw doelen stellen. Dus:  CV-check en metamorfose, social media, job-hunting, opleiding en/of cursus volgen, werken aan vertrouwen. Tenslotte ga je aan de slag met netwerken en het actief verwerven van werk zodat jij er zin in krijgt om de wereld te verkennen.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.