SLIM subsidie voor het MKB

De SLIM-subsidie voor het MKB heeft als doel om leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend te maken. Bedrijven die hun werknemers de kans bieden om zich te ontwikkelen zijn innovatief, tonen leiderschap en zien wat hun mensen nodig hebben. Zij weten hun mensen te binden en te boeien door coaching, opleiding een inhoudelijke verdieping in het werk.

Voor wie?

MKB-ondernemingen tot 250 werknemers

Wat kun je met de SLIM-Subsidie doen?

  • Doorlichting van de onderneming en het realiseren van een opleidings- en ontwikkelplan.
  • Loopbaan- en ontwikkeladvies voor de werknemers in de onderneming. Loopbaancoaching, ontwikkeladvies en ontwikkelplannen richten zich op creatieve en innovatieve ontwikkelingen in het bedrijf en de benodigde vaardigheden en kwaliteiten van de medewerkers. Het met plezier naar het werk gaan en nadenken over de plek, de inhoud en de koers van het bedrijf. Een moment van stilstaan en bezinnen om daarna te onderzoeken wat de meest passende stap is voor de medewerker en de organisatie op het gebied va ontwikkeling en opleiding.
  • Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert, hun kennis vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk.

Meer over de subsidieregeling vind je hier

Wat zijn de voorwaarden?

  • Subsidiebedrag is maximaal 24.999
  • Eigen bijdrage is is 20% (klein MKB) en 40% (middelgroot)
  • Looptijd is maximaal 12 maanden
  • Binnen 3 maanden na toekenning starten

Wanneer kun je de SLIM-subsidie voor het MKB aanvragen?

1 t/m 30 september 2020

Aanmelden:

De trajecten mogen alleen worden uitgevoerd door gekwalificeerde loopbaanadviseurs die geregistreerd zijn bij het Noloc en of het CMI. Tini van de Wetering is Register Loopbaanadviseur bij het CMI en het Noloc. Heb je interesse? Wacht niet te lang en meld je hier aan.