Heeft u een zieke medewerker die zijn werk niet of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren? Is er binnen de organisatie geen ander werk voor hem of haar? Wordt het wellicht tijd op een goede manier afscheid van elkaar te nemen?

Vanuit de Wet Verbetering Poortwachter heeft u de plicht om vanuit goed werkgeverschap op een voor beide partijen zinvolle wijze uit elkaar te gaan. Shofukan Coaching biedt hiervoor een eigentijds 2e-spoorprogramma: een succesvolle aanpak en begeleiding naar een andere baan. Tussen de 80% en 95% van onze klanten vindt tussen 6 en 9 maanden nieuw werk. Het gaat in het traject om het signaleren van patronen, het omgaan met verlies (werk en collega’s) en het onderkennen van kansen en uitdagingen op de arbeidsmarkt. Nieuwe stappen, keuzes en dromen koppelen we aan de realiteit. Kijk hier hoe Arthur  en Anja deze nieuwe stap hebben gezet.

 Het re-integratietraject 2e-spoor bestaat uit 5 fasen:

Fase 1. Randvoorwaarden: afscheid nemen en verwerken, opbouwen van ritme, energie en vitaliteit, zoeken naar balans, arbeidstherapie en bewustwording van knelpunten.

Fase 2. Het leven als één groot vraagteken: wie ben ik nou eigenlijk? Welke kwaliteiten heb ik? Wat zou ik echt willen? Welke waarden? In welke branche of sector zou ik willen werken? Hoe pak ik het aan? Hoe ga ik om met belemmeringen? Hoe kan ik mijn ervaringen (mijn ‘gedoe’) meenemen en omzetten in iets positiefs?

Fase 3. Inzicht: creëren van een helder zelfbeeld door o.a. teken- en biografieopdrachten, lezen van artikelen, boeken en wandelsessies. Vaststellen van de ideale droombaan door inzet van gerichte instrumenten en methodieken; toewerken naar een concreet zoekprofiel.

Fase 4. Doelen evalueren en opnieuw doelen stellen: CV-check en metamorfose, social media, job-hunting, netwerken, opleiding en/of cursus volgen, werken aan vertrouwen.

Fase 5. Netwerken, netwerken, netwerken: individuele en groepsessies over het actief verwerven van werk.

  • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.